ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ BaseKit

Βαθμολογήθηκε στην 27 θέση ανάμεσα σε 57 Κατασκευαστές Ιστοτόπων
4.4
Πρότυπα
4.5
Ευκολία χρήσης
4.4
Χαρακτηριστικά
4.5
Τιμολόγηση
4.4
Υποστήριξη
4.3
Donna Moses
Donna Moses
Ειδική στη Δημιουργία Ιστοτόπων
BaseKit has successfully positioned itself to serve the telecommunications niche—few site builders are this specific about their target market and this has earned BaseKit a good reputation among telcos and hosting companies. Right from the get-go, you get the sense that this is a serious site builder that focuses entirely on providing a seamless and dependable web experience for enterprises.

Γενική εικόνα

BaseKit

With its well-thought out features, BaseKit’s provides a steadfast solution for companies in the telecommunications space.

Founded in 2008, BaseKit touts itself as a software company specializing in building products that assist people in creating a unique online presence. This site builder is designed specifically for telecommunications companies. It does offer the basic features offered by most site builders, making it possible to build a website, store, or blog to your liking.

While this builder is quite sophisticated, it comes with strategic features that ease the process of building and managing a website. The drag and drop interface, seamless themes, and robust image tools encourage website building with ease.

Other tools such as eCommerce options, SEO, and social media integration make BaseKit a good choice for enterprise users whose businesses are rapidly expanding.

There are plenty of customization options to go along with the hundreds of stunning templates available. You can change text, use custom fonts, customize images, and embed videos. HTML and CSS access lets you add custom code and embed your own JavaScript. Templates are available in more than 15 languages, making this builder a good choice for telcos with international staff members.

Πρότυπα

4.5
BaseKit

HTML-Based Templates with Numerous Customization Opportunities.

Professional: You can choose from hundreds of modern templates with a business-first design for the telecommunication industry. These templates are sure to add an element of professionalism to your website.

Customizable: There’s plenty of room for customization with BaseKit, given that this site builder was designed with web developers in mind. Access to HTML and CSS allows complete control and flexibility over your website’s look and feel.

Responsive: All templates are not only white label—they are also automatically responsive and will look fantastic on desktop, tablet, and mobile.

Χαρακτηριστικά

4.5
BaseKit

Robust Features to Support Your Growing Enterprise.

Media manager: Rich media is an essential component of any site builder targeting media-specific industries such as telecommunications. BaseKit offers a robust media manager that allows you to embed videos, photos, and audio, and supports easy importation of files.

Hosting: As a one-stop solution, BaseKit offers site building tools and professional hosting. These hosting tools give you access to a subdomain and custom domain as well as extra storage and bandwidth to support your growing business.

Integration features: The BaseKit software comes with Odin Automation and AppDirect, which support powerful integration with tools such as Google analytics and web stores for eCommerce. There are also strong SEO capabilities including alt tags, meta tags, links, keywords, 301 directs, and site descriptions that can be inserted in almost any element.

Ευκολία χρήσης

4.4
BaseKit

Powerful Yet Simplified.

There is no doubt that BaseKit offers a pretty robust builder for those in telcos who need a powerful website. With that in mind, the drag and drop functionality does simplify the process of building your site. Designing pages is only a matter of dragging and dropping elements where you see fit. This functionality also makes it incredibly easy to add widgets such as social media buttons, Google Maps, and contact forms.

Advanced Access for Greater Flexibility and Control.

While there are many tools for beginners, BaseKit was largely designed for web developers looking for a solution to build their clients’ websites. As such, advanced editing is made possible by access to HTML, CSS and JavaScript, which offer complete control over the look of your website. These features also make it easy to implement features on your website even when you choose to migrate your site from BaseKit hosting to another provider in future.

BaseKit

Υποστήριξη

4.3
BaseKit

Up front, BaseKit makes it very clear that the only way to contact them is through submitting a request through a contact form powered by Zen Desk. The support team is only available from 8am to 8pm GMT Monday to Friday.

There is neither phone support nor live chat, which is hardly surprising, but the lack of immediate channels of communication can be frustrating.

On the plus side, BaseKit has done a good job with its documentation. There are plenty of well-organized articles, tutorials, and update notes that will get you up to speed with the site builder and with any new developments.

Τιμολόγηση

4.4

Prices That Give Value for Money.

BaseKit offers a free 14-day trial, after which you can upgrade to one of the three plans available.

The Basic plan gets you 10 pages and a whopping 1TB of bandwidth.

The Business plan comes with unlimited pages, unlimited bandwidth, Adwords integration, and eCommerce options.

The Professional plan also offers unlimited pages, bandwidth, and storage in addition to three domains and capacity to host three websites.

Συμπέρασμα για BaseKit

BaseKit has successfully positioned itself to serve the telecommunications niche—few site builders are this specific about their target market and this has earned BaseKit a good reputation among telcos and hosting companies.

Right from the get-go, you get the sense that this is a serious site builder that focuses entirely on providing a seamless and dependable web experience for enterprises. BaseKit comes with few, but solid, tools that make it possible to build a website that truly supports a growing business. This may not be your usual, super easy-to-use DIY site builder; it is definitely built with web developers in mind, but it does fulfill its promise to help you build a strong website that your customers can always depend on.

Donna Moses
Donna Moses
Η Donna είναι μια συγγραφέας με πάθος που δημιουργεί εμπνευσμένο περιεχόμενο που δίνει τροφή για σκέψη στους αναγνώστες της σχετικά με την τεχνολογία και τον κόσμο του διαδικτύου. Αγαπάει πολύ την νέα τεχνολογία και τις τάσεις του διαδικτύου.

BaseKit Εναλλακτικές Λύσεις

39801
© 2019 WebsitePlanet.com. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος