1. Website Planet
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Privacybeleid Gratis Template – in overeenstemming met GDPR

Privacybeleid Gratis Template – in overeenstemming met GDPR

Gwen Rodgers
Bij het maken van je website kunnen “kleine dingen”, zoals privacywetgeving, misschien aan je voorbijgaan. Je bent zo gefocust op het kleurenschema en de navigatiebalken dat deze “luttele kleine pagina” je misschien ontgaat. Toen de EU echter de wetten van de GDPR (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) goedkeurde, is het nu van essentieel belang om rekening te houden met kwesties inzake online privacywetgeving, vooral als jouw doelgroep zich in een of meer EU-landen bevindt.

Laten we kijkje nemen naar wat het online privacybeleid nu precies inhoudt.

Is het nodig om privacybeleid op mijn website op te nemen?

Als jouw website gegevens van bezoekers verzamelt, advertenties bevat en/of bezoekers volgt via analyses, dan is het absoluut nodig om privacybeleid op je website op te nemen.

Als jouw bedrijfsadres zich in de EU bevindt en/of als je van plan bent zaken te doen met klanten in de EU, moet je niet alleen privacybeleid opnemen, maar het moet ook in overeenstemming met de GDPR zijn.

Wat moet het privacybeleid omvatten?

Het privacybeleid op jouw website moet een uitleg bevatten van drie essentiële dingen:
 1. Welke informatie je verzamelt
 2. Hoe deze informatie wordt verzameld
 3. Hoe deze informatie wordt opgeslagen en beschermd

Is er een verschil in de soorten verzamelde informatie?

Ja. Privacywetgeving maakt onderscheid tussen persoonlijk identificeerbare informatie en niet-privégegevens.

Volgens het National Institute of Standards and Technology wordt ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ gedefinieerd als:

“Alle informatie over een persoon, die door een agentschap wordt onderhouden, waaronder (1) alle informatie, die kan worden gebruikt om de identiteit van een persoon te onderscheiden of te achterhalen, zoals naam, sofinummer, geboortedatum en -plaats, moeders meisjesnaam of biometrische gegevens; en (2) enige andere informatie, die aan een persoon is gekoppeld of aan een persoon kan worden gekoppeld, zoals medische, educatieve, financiële en werkgelegenheidsinformatie.”

En ‘niet-privégegevens’ wordt gedefinieerd als:

“Informatie die kan corresponderen met een bepaalde persoon, account of profiel, maar niet voldoende is om de persoon op wie deze informatie betrekking heeft te identificeren, te contacteren of op te sporen.”

Als ik geen privacybeleid op mijn website publiceer, kan dit dan consequenties hebben?

Ja.

Het verzamelen van gegevens zonder medeweten van de gebruiker is een strafbaar feit. Je moet precies aangeven welke soort informatie je verzamelt en je moet het privacybeleid op je website regelmatig bijwerken als deze informatie verandert. Als je dat niet doet, zul je te maken krijgen met een aanzienlijke boete van 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde inkomsten.

Privacybeleid Gratis Template – 100 % in overeenstemming met GDPR

Bij WebsitePlanet.com willen we je helpen om aan de slag te gaan – en hopelijk kunnen we je ook helpen om geld voor juridische kosten te besparen – daarom hebben we het volgende voorbeeld van een privacybeleid opgesteld. Het staat je vrij om dit beleid te downloaden, aan te passen, op je website te gebruiken en met je vrienden en collega’s te delen.

Zorg ervoor dat de gedeeltes tussen de accolades {…} worden gewijzigd. Hier moet je specifieke informatie invullen zodat het privacybeleid op je eigen website van toepassing is.

WE HELPEN JE GRAAG, MAAR WE ZIJN GEEN ADVOCATEN EN DIT IS GEEN JURIDISCH ADVIES. DIT VOORBEELD VAN EEN PRIVACYBELEID IS EEN UITGANGSPUNT EN BIEDT EEN KADER DAT JE KUNT GEBRUIKEN OM IN COMBINATIE MET HET ADVIES EN DE WIJZIGINGEN VAN GEKWALIFICEERDE EN ERVAREN JURIDISCHE ADVISEURS EEN PRIVACYBELEID OP TE STELLEN.

De volgende tekst is een voorbeeld van een sjabloon voor een privacybeleid dat je kunt aanpassen en gebruiken zodat het uiteindelijke privacybeleid aan de specifieke eisen van je bedrijf voldoet – zorg ervoor dat je ervaren juridische adviseurs om hulp vraagt:

A. Inleiding
 1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met je persoonlijke informatie doen.
 2. Door, wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, sta je ons toe om bij elk bezoek aan onze website cookies te gebruiken.
B. Accreditatie
Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal (seqlegal.com)
en gewijzigd door Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Het verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:
 1. informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
 3. informatie, zoals je e-mailadres, die je invoert wanneer je je registreert op onze website;
 4. informatie die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt op onze website – bijvoorbeeld je naam, profielfoto’s, geslacht, verjaardag, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en werkgelegenheidsgegevens;
 5. informatie, zoals je naam en e-mailadres, die je invoert om je te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 6. informatie die je invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze website;
 7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden je onze website gebruikt;
 8. informatie met betrekking tot alles wat je koopt, diensten die je gebruikt of transacties die je doet via onze website, waaronder je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
 9. informatie die je op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder je gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van je berichten;
 10. informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via onze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
 11. alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.
 12. Voordat je de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.
Voordat je de persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
 1. het beheer van onze website en ons bedrijf;
 2. het personaliseren van onze website voor jou;
 3. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;
 4. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;
 5. het leveren van diensten die via onze website zijn aangeschaft;
 6. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan jou, en het innen van je betalingen;
 7. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 8. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;
 9. het sturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 10. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 11. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 12. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 13. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;
 14. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via onze website worden verzonden);
 15. en andere toepassingen.
Als je persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die je ons verleent.

Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je gegevens op onze website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacycontroles op de website.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

E. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen je persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken:
 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en
 5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.
Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

F. Internationale gegevensoverdracht
 1. Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 2. Informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
 3. Persoonlijke informatie die je op onze website publiceert of voor publicatie op onze website indient, kan via het internet overal ter wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.
 4. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie, zoals beschreven in deze Sectie F.
G. Bewaren van persoonlijke informatie
 1. In dit deel G wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
 3. Zonder afbreuk te doen aan artikel G-2, zullen wij gewoonlijk persoonlijke informatie die binnen de hieronder uiteengezette categorieën vallen, op de hieronder vermelde datum/tijd verwijderen:
  1. het soort persoonlijke informatie zal worden verwijderd op {DATA/TIJDEN INVOEREN}; en
  2. {VOER EXTRA DATA/TIJDEN IN}.
 4. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:
  1. voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
  2. indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
  3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).
H. Beveiliging van je persoonlijke informatie
 1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.
 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptietechnologie.
 4. Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.
 5. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt op onze website).
I. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privéberichten op onze website.

J. Jouw rechten

Je kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over je hebben aan je te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
 1. de betaling van een vergoeding {VOER BEDRAG IN INDIEN RELEVANT}; en
 2. het leveren van het juiste bewijs van je identiteit ({PAS TEKST AAN NAAR JOUW BELEID voor dit doel, we zullen meestal een fotokopie van je paspoort accepteren, gecertificeerd door een notaris, evenals een origineel exemplaar van een elektriciteitsrekening met je huidige adres}).
Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die je opvraagt achterhouden, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Je kunt ons te allen tijde opdracht geven om je persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van je persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

L. Het bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt. Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. {SELECTEER WAT VAN TOEPASSING IS Wij gebruiken alleen sessiecookies / alleen permanente cookies / zowel sessie- als permanente cookies op onze website.}
 1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:
  1. Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: {VERMELD ALLES WAARVOOR COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP JOUW SITE een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen die op de website navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk te maken / de bruikbaarheid van de website te verbeteren / het gebruik van de website te analyseren / het gebruik van de website te beheren / de website te beheren / fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren / de website voor elke gebruiker te personaliseren / advertenties gerichter te maken die voor bepaalde gebruikers van bijzonder belang zijn / het doel (de doeleinden) te beschrijven};
 2. De meeste browsers staan je toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:
  1. in Internet Explorer (versie 10) kun je cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
  2. in Firefox (versie 24) kun je alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
  3. in Chrome (versie 29) kun je alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.
Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als je cookies blokkeert, kun je niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. Je kunt reeds op je computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:
  1. in Internet Explorer (versie 10) moet je de cookie-bestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vind je op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. in Firefox (versie 24) kun je cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en
  3. in Chrome (versie 29) kun je alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.
 2. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.
Website Planet is niet aansprakelijk en raadt je aan om juridische experts te raadplegen als je de bovenstaande template op je website implementeert.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een reeks wetten die is opgesteld om de persoonlijke gegevens van burgers binnen de Europese Unie (EU) te beschermen. De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben de krachten gebundeld om mensen te helpen om meer controle over hun persoonlijke gegevens te krijgen.

Deze wetten zijn in 2016 officieel door het Europees Parlement goedgekeurd. De EU gaf bedrijven en organisaties gedurende de implementatieperiode van twee jaar de tijd om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Daarom zal met ingang van 25 mei 2018 elk bedrijf dat niet voldoet aan de nieuwe AVG de wet overtreden.

Wie hebben er met de AVG te maken?

Elk bedrijf dat binnen de EU actief is en iedere organisatie die zaken doet of zaken hoopt te doen met burgers binnen de Europese Unie moet zich aan de nieuwe wetten houden. Dit heeft zelfs invloed op bedrijven van buiten de EU als deze goederen of diensten aan burgers binnen de EU aanbieden. Elke organisatie die persoonlijke gegevens van EU-burgers in het bezit heeft, kan vanaf 25 mei 2018 worden bestraft als er niet aan de regelgeving wordt voldaan.

Welke soorten gegevens vallen onder de AVG?

Alle gegevens die zijn geclassificeerd als persoonlijke gegevens en kunnen worden gebruikt om een ​​burger van de EU te identificeren, worden door de AVG beschermd. De AVG is van toepassing op, maar niet beperkt tot, de volgende gegevens:
 • Naam
 • Foto
 • E-mailadres
 • Berichten op sociale media
 • Persoonlijke medische informatie
 • IP-adressen
 • Bankgegevens
Minderjarigen kunnen geen wettelijke toestemming verlenen om hun persoonlijke gegevens te gebruiken; daarom moeten ouders of voogden van kinderen van 16 jaar en jonger om toestemming worden gevraagd voordat een bedrijf de gegevens van de minderjarige kan gebruiken.

Waarom moeten bedrijven aan de AVG voldoen?

Bedrijven die op 25 mei 2018 niet aan de AVG voldoen, kunnen van de EU hoge boetes krijgen die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Afhankelijk van de overtreding kunnen er tevens aanvullende straffen worden opgelegd.

Misschien is het nog wel belangrijker dat bedrijven die zich niet aan de nieuwe wetten houden hun geloofwaardigheid verliezen op de markt waarin ze actief zijn. Met andere woorden, het naleven van de wetten van de AVG helpt om vertrouwen bij klanten van het bedrijf en bezoekers van de website te creëren. Als mensen zich veilig voelen bij een bedrijf, dan zijn ze eerder geneigd om met die organisatie zaken te doen. Daarom is het naleven van de AVG niet alleen wettelijk verplicht, maar het kan ook een voordeel voor het bedrijf zijn.

Wat gebeurt er als er een datalek is?

Als er sprake is van een datalek, dat wil zeggen wanneer een buitenstaander zonder toestemming toegang heeft tot de gegevens van een persoon, dan zijn bedrijven volgens de AVG verplicht om de desbetreffende instantie voor gegevensbescherming hiervan binnen 72 uur op de hoogte te stellen. Ook moet het bedrijf de personen waar het om gaat zo snel mogelijk informeren dat er sprake van een datalek is. Het is belangrijk om te weten dat het belangrijkste doel van de AVG is om privégegevens van gebruikers te beschermen.

Hoe ziet het nieuwe privacybeleid eruit?

Nu je weet wat de motivering voor de wetten is en een aantal basisprincipes van deze wetten begrijpt, geven we enkele richtlijnen voor het schrijven van een nieuw privacybeleid zodat deze aan de AVG voldoet:
 1. Zorg ervoor dat het beleid kort en bondig is. Het privacybeleid moet aan drie basisvoorwaarden voldoen: het moet beknopt en makkelijk toegankelijk zijn; het moet geschreven zijn in duidelijke taal die zelfs een kind kan begrijpen; en het moet gratis zijn.
 2. Leg uit hoe de gegevens worden gebruikt. Beschrijf wat er met de gegevens wordt gedaan als deze eenmaal zijn verzameld. Geef bijvoorbeeld aan of de gegevens voor marketingdoeleinden gaan worden gebruiken of dat het plan is om de gegevens aan derden te verkopen.
 3. Verklaar het gebruik van cookies. Als er cookies worden gebruikt voor het weergeven van online advertenties op basis van gebruikersgedrag en de interesses en online gewoonten van bezoekers worden bijgehouden, moeten de bezoekers van de website hiervan op de hoogte worden gesteld.
 4. Wees transparant over het delen van gegevens met derden. Geef duidelijk aan met wie de verzamelde gegevens worden gedeeld en met welk doel dit wordt gedaan. Hoewel het volgens de wet is toegestaan om informatie over individuen te delen met bijvoorbeeld auditors, sociale netwerken en leveranciers van klantendiensten is het onwettig om de websitebezoekers hier niet over te informeren.
 5. Leg uit welke rechten de bezoeker heeft. Er dient uitgelegd te worden welke privacyrechten de bezoekers hebben. Bezoekers van websites hebben de volgende rechten:
 • Ze kunnen verzoeken om hun gegevens te verwijderen of aan te passen
 • Ze kunnen toegang krijgen tot de gegevens die een bedrijf over hen heeft
 • Ze kunnen verzoeken om hun gegevens aan een andere partij over te dragen
 • Ze moeten toestemming voor het gebruik van hun gegevens geven
Beoordeel dit artikel
5.0 Gestemd door 27 gebruikers
Je hebt al gestemd! Ongedaan maken
Dit veld is verplicht Maximal length of comment is equal 80000 chars Minimale lengte van een reactie is 10 karakters
Eventuele opmerkingen?
Reageren
%s reacties bekijken
View %s reply
Gerelateerde berichten
We controleren alle reacties van gebruikers binnen 48 uur om er zeker van te zijn dat deze door echte mensen zoals jij zijn geplaatst. We zijn blij dat je dit artikel nuttig vindt. We stellen het op prijs als je dit met andere mensen deelt.
Popup final window
Deel dit blogbericht direct met vrienden en collega's:

We check all comments within 48 hours to make sure they're from real users like you. In the meantime, you can share your comment with others to let more people know what you think.

Een keer per maand ontvang je interessante en inzichtelijke tips, trucs en adviezen om de prestaties van je website te verbeteren en je digitale marketingdoelen te bereiken!

Fijn dat je het leuk vindt!

Deel het met vrienden!

Of geef een review op

70636
50
5000
3382