TRÌNH KIỂM TRA ROBOTS.TXT

Ví dụ: websiteplanet.com/robots.txt

Việc kiểm tra tính chính xác của tệp robots.txt của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn. Chỉ cần dán URL hoàn chỉnh của bạn, với /robots.txt, nhấp nhập và báo cáo của bạn sẽ sẵn sàng nhanh chóng.

Chính xác 100%:

Trình kiểm tra robots.txt của chúng tôi không chỉ tìm các lỗi do lỗi đánh máy, cú pháp và "logic", nó còn cung cấp cho bạn các mẹo tối ưu hóa hữu ích.

Tỉ mỉ:

Cân nhắc cả Tiêu chuẩn Loại trừ Rô bốt và tiện ích mở rộng cụ thể theo mạng nhện, trình kiểm tra robots.txt của chúng tôi sẽ tạo một báo cáo dễ đọc giúp sửa bất kỳ lỗi nào mà bạn có thể có trong tệp robots.txt của mình.