เครื่องมือตรวจสอบ ROBOTS.TXT

ตัวอย่าง: websiteplanet.com/robots.txt

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ robots.txt เพียงแค่วาง URL ที่มี /robots.txt คลิก Enter และรายงานของคุณก็จะเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว

ถูกต้อง 100%:

เครื่องมือตรวจสอบ robots.txt ของเราจะสามารถตรวจสอบความผิดพลาดด้านการสะกดคำ ไวยากรณ์ หรือ "ตรรกะ" แล้ว ยังสามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประโยชน์อีกด้วย

ความแม่นยำ:

ตัวตรวจสอบ robots.txt ของเราจะมีรายงานที่อ่านได้ง่ายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณอาจมีในไฟล์ robots.txt ของคุณโดยพิจารณาจากทั้งจาก Robots Exclusion Standard และ Spider-specific extensions