Tiết lộ

Đây là cách chúng tôi kiếm sống

WebsitePlanet.com cung cấp thông tin đánh giá chuyên nghiệp về các dịch vụ web, hoàn toàn độc lập với mọi thực thể khác. Các bài đánh giá của chúng tôi luôn ưu tiên những ý kiến khách quan và trung thực của chuyên viên đánh giá. Để duy trì hoạt động hết công suất của trang web cũng như tiếp tục cung cấp cho bạn những nội dung phù hợp nhất, chúng tôi được tài trợ một phần bởi các chương trình tiếp thị liên kết. Điều này có nghĩa là khi bạn nhấp vào một liên kết và mua hàng, chúng tôi có thể nhận được hoa hồng. Các chương trình tiếp thị liên kết và các nhà cung cấp chúng tôi liên kết bao gồm nhưng không giới hạn ở Hostinger, Wix, Yola và các bên khác.

Chúng tôi tin rằng cách duy nhất để chúng tôi phát triển và thành công với tư cách một website là trở nên tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ cung cấp cho khách truy cập những thông tin chất lượng hàng đầu, các đánh giá, đề xuất, trung tâm học tập và nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng, vì sự tín nhiệm của chúng tôi và của website là tất cả đối với chúng tôi. Đó là cách chúng tôi kiếm sống.

Website Planet chứa đựng các bài đánh giá được thực hiện bởi những chuyên gia của chúng tôi và tuân theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm cả những tiêu chuẩn đạo đức chúng tôi áp dụng. Các tiêu chuẩn đó đòi hỏi mỗi bài đánh giá đều dựa trên kết quả kiểm tra độc lập, trung thực và chuyên nghiệp của chuyên viên đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhận được hoa hồng khi người dùng hoàn thành một hành động thông qua các liên kết tiếp thị của chúng tôi mà không làm đội thêm bất kỳ chi phí nào của người dùng. Trên các trang danh sách, chúng tôi xếp hạng các nhà cung cấp dựa trên hệ thống ưu tiên kết quả kiểm tra từng dịch vụ của chuyên viên đánh giá, nhưng cũng xét đến phản hồi nhận được từ độc giả và thỏa thuận thương mại của chúng tôi với các nhà cung cấp.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các liên kết trên website này. Chúng tôi sẽ rất sẵn lòng làm rõ hoặc cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào nếu cần.