Tiết lộ

Đây là cách chúng tôi kiếm sống

Để giữ cho website của mình hoạt động hết công suất và tiếp tục cung cấp cho bạn những nội dung hữu quan nhất, một phần chúng tôi được tài trợ bởi các chương trình liên kết. Điều này có nghĩa là khi bạn nhấp vào một liên kết và mua hàng, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng. Các chương trình liên kết và cộng tác bao gồm, nhưng không giới hạn, GoDaddy, Wix, Yola và các công ty khác.

Chúng tôi tin rằng cách duy nhất để chúng tôi phát triển và thành công với tư cách một website là trở nên tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ cung cấp cho khách truy cập những thông tin chất lượng hàng đầu, các đánh giá, đề xuất, trung tâm học tập và nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng, vì sự tín nhiệm của chúng tôi và của website là tất cả đối với chúng tôi. Đó là cách chúng tôi kiếm sống.

Websiteplanet có các bài đánh giá được viết bởi các chuyên gia của chúng tôi và tuân theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm cả các tiêu chuẩn đạo đức, mà chúng tôi đã áp dụng. Những tiêu chuẩn như vậy yêu cầu mỗi bài đánh giá sẽ dựa trên các cuộc kiểm tra độc lập, trung thực và chuyên nghiệp của người đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi người dùng hoàn thành một hành động sử dụng các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bài đánh giá mặc dù có thể ảnh hưởng đến xếp hạng. Xếp hạng được xác định trên cơ sở sự hài lòng của khách hàng về những lần bán hàng trước và khoản bồi hoàn đã nhận được.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các liên kết trên website này. Chúng tôi sẽ rất sẵn lòng làm rõ hoặc cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào nếu cần.