Đang tải...

Trình tạo Biểu tượng Website

Thả ảnh của bạn ở đây
jpg / png / gif

kích thước tối đa 5 MB
icon Cài đặt
HOẶC
Biểu tượng website là biểu tượng nhỏ (chỉ 16x16) được hiển thị bên cạnh URL website của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Biểu tượng website cũng tự hào được hiển thị bên cạnh tên website của bạn trong danh sách các tab mở và dấu trang của người dùng. Nó giúp cho người dùng dễ dàng nhận diện website của bạn giữa tất cả những trang khác. Với trình tạo biểu tượng website tiện lợi của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tạo một biểu tượng cho website của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là tải ảnh của bạn hoặc chọn một ảnh từ thư viện biểu tượng miễn phí của chúng tôi. Công cụ này có thể chuyển đổi bất kỳ tệp JPEG, GIF hoặc PNG nào thành tệp ICO được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web, bao gồm Chrome, Firefox, Internet Explorer và Safari.
1. Sau khi bạn kéo và thả ảnh của mình (hoặc chọn từ thư viện ảnh miễn phí của chúng tôi), hãy tải tệp đã tạo (“filename.ico”) lên website của bạn. Để xác minh nó ở đó, hãy nhập http://websitename.com/favicon.ico vào trình duyệt của bạn. 2. Chèn mã HTML cho biểu tượng website vào ĐẦU trang của bạn, và ít nhất, trang chỉ mục chính cho website của bạn. 3. Và bạn đã hoàn tất! Xin lưu ý rằng biểu tượng website của bạn có thể không xuất hiện ngay sau khi bạn hoàn thành hai bước trên.