Loading...
Trình kiểm tra SSL
Kiểm tra xem chứng chỉ SSL của bạn có được trình duyệt cài đặt đúng và đáng tin cậy không
ví dụ: websiteplanet.com
Tại sao Tôi nên Kiểm tra Chứng chỉ SSL?

https:
//www.yoursite.com

Khi bạn truy cập một website, bạn sẽ thấy biểu tượng ổ khóa màu lục, báo hiệu đây là website an toàn và chứng chỉ SSL của họ đã được cài đặt đúng.
Chứng chỉ SSL của bạn đã được cài đặt đúng chưa? Với Trình kiểm tra SSL của chúng tôi, bạn có thể đảm bảo chứng chỉ SSL không những được cài đặt đúng mà còn hợp lệ.
Chứng chỉ SSL là một gói dữ liệu nhỏ liên kết một khóa mật mã số hóa với các thông tin chi tiết của website. Sau khi được cài đặt, nó đảm bảo kết nối an toàn giữa máy chủ website và trình duyệt web được chỉ định. Các cá nhân có thể nhận diện nó bằng ổ khóa màu lục bên cạnh URL của website. Mặc dù ban đầu nó được sử dụng nhằm bảo mật các giao dịch trực tuyến trên các website ngân hàng và cho mua sắm trực tuyến, nhưng hiện nay, nó được sử dụng cho mọi website lưu hành trên không gian mạng, kể cả các website truyền thông xã hội và tin tức.
Khi bạn truy cập một website, bạn sẽ thấy biểu tượng ổ khóa màu lục, báo hiệu đây là website an toàn và chứng chỉ SSL của họ đã được cài đặt đúng.
Với Trình kiểm tra SSL của chúng tôi, bạn có thể đảm bảo chứng chỉ SSL không những được cài đặt đúng mà còn hợp lệ.