Louisa là một người sáng tạo nội dung hành nghề tự do sinh sống tại Ireland. Ban ngày, cô làm việc với các công ty SaaS cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vào ban đêm, cô viết truyện ngắn và dẫn chó đi dạo.