Louisa McGrath

Louisa McGrath

Louisa is a freelance content creator based in Ireland. By day, she works with SaaS companies and SMEs. By night, she writes short stories and walks dogs.

Tất cả (1) Đánh giá (0) Bài viết (1)

Bài đăng blog

5 trình tạo website cá nhân tốt nhất 2021 (4 cái là miễn phí)

Nhiều trình tạo website quá tập trung vào việc gây ấn tượng với các khách hàng doanh nghiệp mà quên mất nhu cầu của những người dùng cá nhân như bạn và tôi. Không biết bạn thế nào, còn tôi thì không hề muốn chi tiền cho một chương trình nâng cao với rất nhiều tính năng thú vị mà tôi sẽ không bao giờ dùng đến cả. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, tôi biết rằng việc tìm ra lựa...