Луиза Макград

Луиза Макград

Луиза е автор на съдържание на свободна практика със седалище в Ирландия. През деня тя работи със SaaS (софтуер под формата на услуга) компании и МСП (малки и средни предприятия). През нощта пише разкази и разхожда кучета.