Louisa jest niezależnym twórcą treści z Irlandii. Na co dzień współpracuje z firmami SaaS i MŚP. W nocy pisze opowiadania i spaceruje z psami.