Louisa este creator de conținut independent și locuiește în Irlanda. Ziua lucrează pentru companii SaaS și IMM-uri, iar noaptea scrie nuvele și plimbă câini.