Mac là Giám đốc Giáo dục tại GetResponse. Mục tiêu của anh là giúp khách hàng tối đa hóa hết mức các dự án tiếp thị qua email của họ và thúc đẩy chuyển đổi tối đa qua các thông lệ tốt nhất trong ngành.