Mac jest dyrektorem ds. Edukacji w GetResponse. Jego zadaniem jest pomóc klientom w pełnej zmaksymalizacji projektów marketingu e-mailowego i osiągnięcie maksymalnej konwersji dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk w branży.