Mac Ossowski

Mac Ossowski

מק הוא מנהל החינוך ב-GetResponse. המטרה שלו היא לעזור ללקוחות למקסם את מיזמי השיווק שלהם בדואר אלקטרוני ולהביא להמרה מקסימלית באמצעות שיטות העבודה המיטביות בתעשייה.