Mac Ossowski

Mac Ossowski

แม็คเป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาของ GetResponse เป้าหมายของเขาคือการช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการการตลาดผ่านอีเมลและผลักดันให้เกิดกิจกรรมสูงสุดผ่านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม