Esme Mazzeo là một nhà báo, nhà tiểu luận và người đam mê truyền thông xã hội đến từ NY. Cô tin vào sức mạnh của internet trong việc kết nối, truyền cảm hứng và trao quyền cho các chủ doanh nghiệp. Cô cũng tin rằng sô-cô-la và bơ đậu phộng làm cho ngày nào cũng tốt đẹp hơn.