Anna Sonnenberg là chủ một hãng kỹ thuật số chuyên về tiếp thị qua email, chiến lược nội dung và quản lý truyền thông mạng xã hội. Trong hơn 6 năm, cô đã điều hành Sonnenberg Media, một đơn vị kỹ thuật số vi mô làm việc với những doanh nghiệp nhỏ trong các ngành hàng tiêu dùng đóng gói (CPG), phần mềm dạng dịch vụ (SaaS), tiếp thị và sức khỏe thể chất & tinh thần.