แอนนา ซอนเนนเบิร์ก

แอนนา ซอนเนนเบิร์ก

แอนนา ซอนเนนเบิร์กเป็นเจ้าของบริษัทดิจิทัลที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมล กลยุทธ์เนื้อหาและการจัดการโซเชียลมีเดีย เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วที่เธอดำเนินกิจการ Sonnenberg Media ซึ่งเป็นบริษัทด้านดิจิทัลขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรม CPG, SaaS, การตลาดและสุขภาพและความเป็นอยู่