ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN CHUYÊN GIA PAVietnam

Đã được xếp hạng 54 trong số 67 Dịch vụ Lưu trữ Web
4.2
Hendrik Human
Hendrik Human
Chuyên gia Lưu trữ Web
Pavietnam cung cấp mọi thứ cho các khách hàng Việt Nam. Bạn đang buộc phải tìm một giải pháp lưu trữ với chi phí cực kỳ phải chăng hoàn hảo cho nhu cầu của bạn bất kể bạn là một chủ sở hữu website cá nhân hay một doanh nghiệp nặng tài nguyên.

Mức giá

Lưu trữ Web

Tên kế hoạch
Lưu trữ
Băng thông
Số trang
Mức giá
299.93 MB
99.94 GB
Unlimited
$0.68
512 MB
14.95 GB
Unlimited
$1.63
768 MB
30 GB
Unlimited
$2.39
1.2 GB
Unlimited
Unlimited
$3.27
2 GB
Unlimited
Unlimited
$5.22
3 GB
Unlimited
Unlimited
$7.16
5 GB
Unlimited
Unlimited
$14.32
7 GB
Unlimited
Unlimited
$20.33
299.93 MB
10.24 GB
Unlimited
$1.17
512 MB
14.95 GB
Unlimited
$1.87
768 MB
30 GB
Unlimited
$3.27
1.2 GB
Unlimited
Unlimited
$3.95
2 GB
Unlimited
Unlimited
$6.11
3 GB
Unlimited
Unlimited
$8.36
5 GB
Unlimited
Unlimited
$17.05
7 GB
Unlimited
Unlimited
$21.49
1 GB
20.5 GB
Unlimited
$4.91
2 GB
Unlimited
Unlimited
$10.00
3 GB
Unlimited
Unlimited
$14.74
4 GB
Unlimited
Unlimited
$19.99
6 GB
Unlimited
Unlimited
$24.56
1 GB
20.5 GB
Unlimited
$6.11
2 GB
Unlimited
Unlimited
$10.75
3 GB
Unlimited
Unlimited
$16.37
4 GB
Unlimited
Unlimited
$21.29
6 GB
Unlimited
Unlimited
$26.27
7 GB
Unlimited
Unlimited
$33.78
10 GB
Unlimited
Unlimited
$45.03
50 GB
Unlimited
Unlimited
$81.06
100 GB
Unlimited
Unlimited
$126.10
200 GB
Unlimited
Unlimited
$162.12
7 GB
Unlimited
Unlimited
$47.29
10 GB
Unlimited
Unlimited
$58.54
50 GB
Unlimited
Unlimited
$94.57
100 GB
Unlimited
Unlimited
$139.61
200 GB
Unlimited
Unlimited
$175.63
1 GB
69.94 GB
Unlimited
$10.00
1.5 GB
100.04 GB
Unlimited
$14.74
2 GB
149.91 GB
Unlimited
$19.99
2.5 GB
199.99 GB
Unlimited
$24.56
Tên kế hoạch
Lưu trữ
Băng thông
Số trang
Mức giá
299.93 MB
99.94 GB
Unlimited
$0.68
512 MB
14.95 GB
Unlimited
$1.63
768 MB
30 GB
Unlimited
$2.39
1.2 GB
Unlimited
Unlimited
$3.27
2 GB
Unlimited
Unlimited
$5.22
3 GB
Unlimited
Unlimited
$7.16
5 GB
Unlimited
Unlimited
$14.32
7 GB
Unlimited
Unlimited
$20.33
299.93 MB
10.24 GB
Unlimited
$1.17
512 MB
14.95 GB
Unlimited
$1.87
768 MB
30 GB
Unlimited
$3.27
1.2 GB
Unlimited
Unlimited
$3.95
2 GB
Unlimited
Unlimited
$6.11
3 GB
Unlimited
Unlimited
$8.36
5 GB
Unlimited
Unlimited
$17.05
7 GB
Unlimited
Unlimited
$21.49
1 GB
20.5 GB
Unlimited
$4.91
2 GB
Unlimited
Unlimited
$10.00
3 GB
Unlimited
Unlimited
$14.74
4 GB
Unlimited
Unlimited
$19.99
6 GB
Unlimited
Unlimited
$24.56
1 GB
20.5 GB
Unlimited
$6.11
2 GB
Unlimited
Unlimited
$10.75
3 GB
Unlimited
Unlimited
$16.37
4 GB
Unlimited
Unlimited
$21.29
6 GB
Unlimited
Unlimited
$26.27
7 GB
Unlimited
Unlimited
$33.78
10 GB
Unlimited
Unlimited
$45.03
50 GB
Unlimited
Unlimited
$81.06
100 GB
Unlimited
Unlimited
$126.10
200 GB
Unlimited
Unlimited
$162.12
7 GB
Unlimited
Unlimited
$47.29
10 GB
Unlimited
Unlimited
$58.54
50 GB
Unlimited
Unlimited
$94.57
100 GB
Unlimited
Unlimited
$139.61
200 GB
Unlimited
Unlimited
$175.63
1 GB
69.94 GB
Unlimited
$10.00
1.5 GB
100.04 GB
Unlimited
$14.74
2 GB
149.91 GB
Unlimited
$19.99
2.5 GB
199.99 GB
Unlimited
$24.56
Chi tiết Hơn

VPS Hosting

Tên kế hoạch
Lưu trữ
CPU
RAM
Mức giá
15 GB
1 core
768 MB
$7.21
25 GB
2 cores
1.5 GB
$14.86
40 GB
3 cores
2.5 GB
$22.52
80 GB
4 cores
5 GB
$40.53
20 GB
1 core
512 MB
$8.11
30 GB
1 core
1 GB
$15.76
40 GB
1 core
2 GB
$25.03
80 GB
2 cores
4 GB
$42.78
Tên kế hoạch
Lưu trữ
CPU
RAM
Mức giá
15 GB
1 core
768 MB
$7.21
25 GB
2 cores
1.5 GB
$14.86
40 GB
3 cores
2.5 GB
$22.52
80 GB
4 cores
5 GB
$40.53
20 GB
1 core
512 MB
$8.11
30 GB
1 core
1 GB
$15.76
40 GB
1 core
2 GB
$25.03
80 GB
2 cores
4 GB
$42.78
Chi tiết Hơn

Máy chủ riêng

Tên kế hoạch
Lưu trữ
CPU
RAM
Mức giá
500 GB
2 x 2.60GHz
4 GB
$53.59
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$156.90
500 GB
2 x 2.93GHz
4 GB
$82.32
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$90.99
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$114.75
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$217.04
500 GB
4 x 2.53GHz
4 GB
$70.91
500 GB
4 x 2.00GHz
4 GB
$70.16
1000 GB
4 x 2.13GHz
4 GB
$116.37
500 GB
4 x 3.00GHz
4 GB
$128.26
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$157.71
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$222.47
1.95 TB
6 x 2.40GHz
8 GB
$128.39
600 GB
8 x 2.10GHz
16 GB
$189.13
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$157.71
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$222.47
Tên kế hoạch
Lưu trữ
CPU
RAM
Mức giá
500 GB
2 x 2.60GHz
4 GB
$53.59
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$156.90
500 GB
2 x 2.93GHz
4 GB
$82.32
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$90.99
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$114.75
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$217.04
500 GB
4 x 2.53GHz
4 GB
$70.91
500 GB
4 x 2.00GHz
4 GB
$70.16
1000 GB
4 x 2.13GHz
4 GB
$116.37
500 GB
4 x 3.00GHz
4 GB
$128.26
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$157.71
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$222.47
1.95 TB
6 x 2.40GHz
8 GB
$128.39
600 GB
8 x 2.10GHz
16 GB
$189.13
500 GB
4 x 3.10GHz
4 GB
$157.71
1000 GB
6 x 2.40GHz
8 GB
$222.47
Chi tiết Hơn

Cloud Hosting

Tên kế hoạch
Lưu trữ
Băng thông
CPU
RAM
Mức giá
50 GB
Unlimited
1 core
2 GB
$31.30
80 GB
Unlimited
2 cores
2.5 GB
$40.98
120 GB
Unlimited
3 cores
3 GB
$47.06
160 GB
Unlimited
4 cores
3.5 GB
$54.04
200 GB
Unlimited
5 cores
5 GB
$64.08
250 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$78.81
50 GB
Unlimited
1 core
2 GB
$34.99
80 GB
Unlimited
2 cores
2.5 GB
$44.67
120 GB
Unlimited
3 cores
3 GB
$50.75
160 GB
Unlimited
4 cores
3.5 GB
$57.73
200 GB
Unlimited
5 cores
5 GB
$67.77
250 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$82.50
60 GB
Unlimited
4 cores
2 GB
$31.48
120 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$63.00
160 GB
Unlimited
8 cores
8 GB
$85.52
180 GB
Unlimited
10 cores
10 GB
$108.04
200 GB
Unlimited
12 cores
12 GB
$126.05
240 GB
Unlimited
16 cores
16 GB
$153.12
20 GB
Unlimited
3 cores
1.5 GB
$35.98
40 GB
Unlimited
4 cores
4 GB
$72.01
60 GB
Unlimited
4 cores
5 GB
$94.53
80 GB
Unlimited
6 cores
6.5 GB
$94.53
140 GB
Unlimited
8 cores
8 GB
$135.06
200 GB
Unlimited
10 cores
10 GB
$157.62
Tên kế hoạch
Lưu trữ
Băng thông
CPU
RAM
Mức giá
50 GB
Unlimited
1 core
2 GB
$31.30
80 GB
Unlimited
2 cores
2.5 GB
$40.98
120 GB
Unlimited
3 cores
3 GB
$47.06
160 GB
Unlimited
4 cores
3.5 GB
$54.04
200 GB
Unlimited
5 cores
5 GB
$64.08
250 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$78.81
50 GB
Unlimited
1 core
2 GB
$34.99
80 GB
Unlimited
2 cores
2.5 GB
$44.67
120 GB
Unlimited
3 cores
3 GB
$50.75
160 GB
Unlimited
4 cores
3.5 GB
$57.73
200 GB
Unlimited
5 cores
5 GB
$67.77
250 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$82.50
60 GB
Unlimited
4 cores
2 GB
$31.48
120 GB
Unlimited
6 cores
6 GB
$63.00
160 GB
Unlimited
8 cores
8 GB
$85.52
180 GB
Unlimited
10 cores
10 GB
$108.04
200 GB
Unlimited
12 cores
12 GB
$126.05
240 GB
Unlimited
16 cores
16 GB
$153.12
20 GB
Unlimited
3 cores
1.5 GB
$35.98
40 GB
Unlimited
4 cores
4 GB
$72.01
60 GB
Unlimited
4 cores
5 GB
$94.53
80 GB
Unlimited
6 cores
6.5 GB
$94.53
140 GB
Unlimited
8 cores
8 GB
$135.06
200 GB
Unlimited
10 cores
10 GB
$157.62
Chi tiết Hơn

Điểm chính yếu về PAVietnam

Pavietnam đã đi vào hoạt động từ năm 2001. Họ đã giữ vị trí là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu trong nước. Điều này được chứng minh bởi sự đa dạng khổng lồ của dịch vụ lưu trữ mà họ cung cấp cũng như các dịch vụ độc đáo mà bạn sẽ phải vất vả để tìm được ở nơi khác.

 

Các tính năng và Tính dễ Sử dụng

Các tính năng mà họ cung cấp rất đặc biệt. Họ cung cấp những tính năng cơ bản, chẳng hạn như:

 • Đăng ký tên miền
 • Chứng chỉ SSL
 • Các máy chủ/quản lý email
 • Di chuyển máy chủ
 • Các dịch vụ sao lưu và đám mây

Họ cũng cung cấp một số tùy chọn lưu trữ hướng đến các nhu cầu và sở thích cụ thể với các tính năng, chẳng hạn như:

 • Lưu trữ dành riêng cho CMS: Bạn có thể sử dụng hệ thống quản lý nội dung như WordPress hoặc Joomla và họ sẽ cung cấp dịch vụ lưu trữ được tạo cho nó.
 • Lưu trữ được quản lý: Hầu hết các loại lưu trữ bao gồm ít nhất một vài gói máy chủ được quản lý hoặc bạn có thể thêm nó vào như một dịch vụ.
 • Hệ thống điện thoại ảo: Tính năng này khá độc đáo và cho phép bạn cung cấp dòng VoIP giá rẻ cho các khách hàng của bạn.

Trải nghiệm của bạn khi sử dụng Pavietnam sẽ phụ thuộc đáng kể vào loại lưu trữ và gói mà bạn chọn. Nếu bạn chọn giải pháp lưu trữ dựa trên CMS, về cơ bản bạn chỉ cần tạo tài khoản và có thể đi thẳng vào quản lý website từ trang tổng quan. Bạn cũng có thể chọn các dịch vụ máy chủ được quản lý nếu muốn có ít trách nhiệm hơn.

 

Giá thành và Hỗ trợ

Có quá nhiều gói giá và gói trên Pavietnam để có thể đề cập hết tất cả chúng, vì vậy, tôi sẽ chỉ nói đến những thứ mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Không có bất kỳ gói miễn phí hoặc bản thử nghiệm nào nhưng giá thành bắt đầu ở mức một đô-la với gói “Rẻ” hiệu quả về chi phí. Bạn cũng được giảm giá nếu đăng ký dài hạn tối đa 10 năm.

Các gói lưu trữ chia sẻ của họ bắt đầu với mức khoảng một đô-la một tháng. Hầu hết các gói giá cho các loại lưu trữ cụ thể tùy thuộc vào lượng không gian lưu trữ, hạn ngạch băng thông hàng tháng, các tài khoản Email và FTP, cơ sở dữ liệu và các miền phụ. Hầu hết các loại lưu trữ đều cung cấp một chứng chỉ SSL miễn phí. Các loại lưu trữ cụ thể được cung cấp là:

 • WordPress
 • DotVN
 • Lưu trữ theo hướng SEO
 • Joomla
 • Java

Họ cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ chuyên dụng và đại lý với chi phí phải chăng hơn. Các gói này đều bao gồm băng thông không giới hạn, các tài khoản email và tài khoản FTP và miền. Có nhiều tùy chọn máy chủ chuyên dụng cao cấp hơn hoạt động trên các bộ xử lý Intel Xeon hàng đầu. Bạn cũng có thể tìm thấy các tùy chọn lưu trữ dựa trên Đám mây khác nhau cũng như các máy chủ được sắp xếp.

Nói chung, giá thành của họ cực kỳ hợp lý khi bạn xem xét những thứ được bao gồm. Điều này có lẽ là do chi phí sinh hoạt thấp ở Việt Nam.

Bạn có thể liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ qua email, trò chuyện trực tiếp hoặc điện thoại (nếu bạn đang ở Việt Nam). Đối với bất kỳ loại hình dịch vụ đăng ký hoặc tư vấn nào, bạn cũng sẽ cần liên hệ với họ trong giờ hành chính. Tuy nhiên, hỗ trợ kỹ thuật luôn sẵn sàng 24/7. Đừng mong đợi được hỗ trợ bằng tiếng Anh tốt nhất. Dù liên hệ qua bất kỳ kênh nào cũng sẽ mất chút thời gian.

 

Tóm tắt

Pavietnam là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang sống ở Việt Nam, phục vụ đối tượng khách hàng Việt Nam, hoặc cần các máy chủ trong khu vực đó vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, nó có thể không phù hợp nếu một trong những điều này không nằm trong tiêu chí của bạn. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một gói phù hợp với nhu cầu của bạn trong số các tùy chọn đa dạng của họ.

Ưu điểm:

 • Vô số loại lưu trữ và định giá khác nhau
 • Giá thành rất phải chăng
 • Lưu trữ WordPress hoặc Joomla
 • Các tính năng độc đáo như các Máy chủ Điện thoại Ảo

Nhược điểm:

 • Cần hỗ trợ phản hồi nhanh hơn
 • Họ có bị sập nguồn
Hendrik Human
Hendrik Human
Xin chào, tôi là Hendrik, quân sư web của bạn. Hai điều duy nhất bạn cần biết về tôi là: Tôi thích làm website, và tôi thích viết về cách thực hiện nó. Đó là lý do tại sao tôi ở đây - để giúp làm cho nó vui vẻ và cũng dễ dàng cho bạn.

PAVietnam Các lựa chọn thay thế

254507
© 2019 WebsitePlanet.com. Tất cả các quyền đã được bảo hộ.