Shira là người quản lý nội dung cho Website Planet, và trong 10 năm qua đã tạo và quản lý các chiến lược tiếp thị nội dung số trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm tiếp thị trực tuyến, bảo mật internet, thời trang và du lịch. Cô là một người rất mực tin tưởng rằng nội dung là vua. Khi không tiêu thụ mọi thứ cô có thể đọc trực tuyến, bạn có thể thấy cô đang xem truyền hình thực tế dở tệ, ở trong bếp nấu một món gì đó mới, hay chơi với cậu con trai và chú chó của cô trên sàn nhà.