ชิรา สตีกลิทซ์

ชิรา สตีกลิทซ์

ชิรา เป็นผู้จัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ Website Planet และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเธอได้สร้างและจัดการกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งการตลาดออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต แฟชั่นและการเดินทาง เธอเชื่อว่าเนื้อหามีความสำคัญเหนือสิ่งใด ในเวลาว่าเธอมันจะอ่านเนื้อหาต่าง ๆ ออนไลน์ ดูรายการทีวีห่วย ๆ อยู่ในห้องครัวที่ปรุงอาหารใหม่ ๆ หรือเล่นบนพื้นอยู่กับลูกชายและสุนัขของเธอ