Sara là một chuyên viên viết bài và biên tập viên lâu năm với niềm đam mê về an ninh mạng và kiến ​​thức cao siêu về Bitcoin.