Sara adalah penulis dan editor lama dengan kegemaran pada keamanan siber dan pengetahuan superior atas Bitcoin.