Richard phân chia thời gian giữa việc bán hàng thủ công mỹ nghệ trực tuyến và giúp khách hàng tìm hiểu cách tiết kiệm chi phí kinh doanh. Nếu không giải thích chi tiết về quá trình xử lý thanh toán cho khách hàng, anh thường cười khi xem phim hài những năm 90 hoặc thử nghiệm một nhãn hiệu trà mới.