Richard Clark

Richard Clark

ริชาร์ดแบ่งเวลาระหว่างการขายงานฝีมือออนไลน์มาช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้วิธีที่พวกเขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ หากเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลการชำระเงินให้กับลูกค้า เขาก็มักจะหัวเราะอยู่กับซิทคอมในยุค 90 หรือชิมชายี่ห้อใหม่อยู่