Susan Guillory là một nhà tiếp thị nội dung chuyên nghiệp, cô thường xuyên viết blog về Doanh nghiệp nhỏ và tiếp thị cho nhiều website, trong đó có Forbes và AllBusiness. Cô cũng đã viết một vài cuốn sách kinh doanh về tiếp thị và khởi sự doanh nghiệp. Susan là Chủ tịch của eggmarketingpr.com