Miri là một tác giả nội dung giàu kinh nghiệm có niềm đam mê dành cho công nghệ. Cô đến từ Luân Đôn nhưng thích đi du lịch khắp thế giới. Cô thích sô-cô-la và truyền hình thực tế. Cô không uống trà hay cà phê, một điều rất gây kinh ngạc đối với đất nước cô.