Tác giả Miguel Salcido là một kỳ cựu trong ngành tìm kiếm và nhà tư vấn SEO chuyên nghiệp hiện đang phục vụ một loạt khách hàng từ Fortune 500 đến các doanh nghiệp địa phương nhỏ.