Мигел Салсидо

Мигел Салсидо

Авторът Мигел Салсидо е ветеран от отрасъла, възникнал около търсещите машини и професионален SEO консултант, който понастоящем обслужва редица клиенти, от Fortune 500, до малки местни бизнеси.