Melissa Schreiber là một tác giả tự do, cô dùng các quan sát dị thường, chơi chữ sáng tạo, suy nghĩ độc đáo và chú ý đến chi tiết để liên tục đưa ra các quảng cáo tiếp thị hiệu quả với sự tinh tế. Sinh ra và lớn lên ở Boston, Melissa chuyển đến Israel ngay sau khi tốt nghiệp NYU năm 2006. Cô là một người đam mê du lịch, người ăn sáng muộn, thợ săn vỏ ốc và người kể chuyện