Melissa Schreiber er en frilansskribent som bruker uortodokse observasjoner, kreative ordspill, unik tankegang og et godt øye til detaljer for å konsistent levere effektive tekster med en bra håndlag. Født og oppvokst i Boston, Melissa flyttet til Israel rett etter uteksamineringen fra NYU i 2006. Hun er en ivrig reisende, brunch-spiser, skjell-jakter og historie forteller