Katharine Torgersen

Katharine Torgersen

Katharine là một biên tập viên nội dung cho Website Planet. Cô rời khỏi thế giới tư vấn D.C. để làm việc tự do toàn thời gian và ngắm nhìn thế giới. Cô hiện đang “đi du lịch từ từ” qua khu vực Đông Nam Á.