แคทเธอรีน ทอร์เกอร์เซน

แคทเธอรีน ทอร์เกอร์เซน

แคทเธอรีน เป็นบรรณาธิการเนื้อหาสำหรับ Website Planet เธอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของ D.C. เพื่อมาทำงานอิสระเต็มเวลาและท่องโลก ปัจจุบันเธอกำลัง “เดินทางอย่างช้า ๆ ” ไปทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้