Anita là một doanh nhân trực tuyến, người đã tự bỏ vốn điều hành hai công ty khởi nghiệp thành công trong ngành y tế và khoa học. Cô tốt nghiệp chuyên ngành khoa học sinh học và đã dành nhiều năm nghiên cứu về xây dựng các doanh nghiệp trực tuyến nhằm tạo ra nguồn thu nhập tự động trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cô đã trở thành một chuyên gia về tạo khách hàng tiềm năng hữu cơ và tạo ra phần lớn doanh thu tự động thông qua tiếp thị email.