Anita er en online entreprenør som har fått i gang to suksessfulle startups innen helse og vitenskaps industrien. Hun graduerte seg med en bakgrunn i biologisk vitenskap og brukte årene på å lære om å bygge opp virksomheter på internett for å skape en automatisk strøm av inntekter i hennes ekspertise felt. Hun har blitt en ekspert på generering av organiske leads, og genererer mesteparten av de automatiske inntektene gjennom e-post markedsføring.