Анита е онлайн предприемач с два успешни стартъпа в сектора на здравеопазването и науката. Тя завършва бакалавър по биологичните науки и прекарва години, самообучавайки се в изграждането на онлайн бизнес, с цел да създаде автоматизиран поток от приходи в нейната сфера на компетентност. Тя е станала експерт в генерирането на органичен трафик от страна на потенциални клиенти и генерира по-голямата част от автоматизираните приходи чрез имейл маркетинг.