Tony Loton je autorem a vydavatelem obchodních, technologických a finančních knih, časopisových článků a firemního obsahu po dobu delší, než se mu líbí. Je to poslání, nikoli práce!