Tony Loton on ollut tuottelias liiketoimintaa, teknologiaa ja finanssialaa koskevien kirjojen, lehtiartikkeleiden sekä yrityssisällön kirjoittaja ja toimittaja kauemmin kuin haluaa myöntää. Se ei ole työ vaan kutsumus!