Tony Loton był płodnym pisarzem i redaktorem książek o biznesie, technologii i finansach, artykułach w czasopismach i treściach korporacyjnych dłużej niż chciałby pamiętać. To powołanie, a nie praca!