Tony Loton, iş dünyası, teknoloji ve finans kitapları, dergi makaleleri ve kurumsal içerikler ile ilgili uzun süredir yazan üretken bir yazar ve editördür. Onun için bu bir iş değil, bir meslek, bir sanattır!