Lorem Ipsum

Generátor Lorem Ipsum

Generujte text jedním kliknutím!

Odstavce Věty
Slova Linky
Standart RTL
Bohatý text HTML
Stáhnout TXTStáhnout TXT
Odeslat e-mailemOdeslat e-mailem
Kopírovat textKopírovat text
"Lorem Ipsum" pochází z latinského výrazu dolorem ipsum , což znamená "samotná bolest". Je to fiktivní text, který je používán již od roku 1500 jako zástupný text obsahu. Spíše než opětovně psát "váš obsah zde", lorem ipsum poskytuje polopřímé rozdělení slov a písmen. Používá ho řada editorů webových stránek jako výchozí text pro modelové stránky. 
Náš nástroj lorem ipsum byl vytvořen s ohledem na web designery, webmastery a obsahové marketéry. Pokud potřebujete zástupný text pro obsah, který dosud nebyl vytvořen, můžete použít tento nástroj. Tímto způsobem se grafici, vývojáři ... atd. mohou soustředit na další klíčové prvky, jako je například vytváření grafických prvků a rozvržení stránky. Těsně před spuštěním webové stránky změníte lorem ipsum text na text připravený k publikaci. Bez tohoto textu nelze plně realizovat kvalitu webové stránky.
Použití nástroje lorem ipsum je velmi snadné. Vše, co musíte udělat, je:
  1. Zvolte, kolik slov / řádků / vět / odstavců chcete
  2. Zvolte, zda chcete text číst zleva doprava nebo zprava doleva
  3. Vyberte formát RTF nebo HTML
Klikněte na tlačítko "GENERATE" a vše je hotovo.
Jakmile je obsah lorem ipsum vygenerován, můžete buď text stáhnout, odeslat jej e-mailem nebo jej zkopírovat přímo z webové stránky.
Je to opravdu tak jednoduché!
© 2019 WebsitePlanet.com. Všechna práva vyhrazena.