Tôi là một nhà nghiên cứu bảo mật và thợ săn tiền thưởng tìm lỗi. Tôi là một cá nhân có động lực cao với niềm đam mê mãnh liệt dành cho Nghiên cứu Bảo mật Ứng dụng và Bảo mật Ứng dụng Web. Là một Người say mê Bảo mật, tôi có 5 năm kinh nghiệm trong Nghiên cứu Bảo mật, trong đó có 4 năm Nghiên cứu Bảo mật Ứng dụng Web. Tôi chuyên về nghiên cứu bảo mật máy chủ, ứng dụng web tấn công và phân tích hộp trắng (kiểm tra mã). Thỉnh thoảng, tôi săn tiền thưởng bằng cách tìm lỗi, và nhắm đến các ứng dụng phổ biến và các dự án nguồn mở để tìm các lỗi. Tôi liên tục tìm kiếm 0-days ở các ứng dụng mà tôi kiểm tra.