Volim istraživati sigurnosne rupe i lovac sam na nagrade za bugove. Vrlo sam motiviran pojedinac s jakom strašću za Web Application Security i Applied Security Research. Kao entuzijast za sigurnost imam 5 godina iskustva u ovoj industriji uključujući 4 godine istraživanja sigurnosnih aplikacija. Specijalizirao sam se za ofenzivnu web-aplikaciju, istraživanje sigurnosti servera i white-box analizu (code-audit). Povremeno lovim bug-ove i, u lovu, ciljam popularne aplikacije i projekte otvorenog koda. Stalno pazim na 0-days u aplikacijama koje provjeravam.