เปาโลส ยิเบโล่

เปาโลส ยิเบโล่

ผมเป็นนักวิจัยด้านความปลอดภัยและนักล่าเงินรางวัล ผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและชอบศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชั่น และการวิจัยประยุกต์เกี่ยวกับความปลอดภัย ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยด้านความปลอดภัยห้าปี และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยด้านความ ปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชั่นสี่ปี ผมมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เว็บแอพพลิเคชั่นแบบ offensive การวิจัยด้านความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และการวิเคราะห์ white-box (code-audit) บางครั้งผมก็ล่าเงินรางวัลด้วยการรายงานช่องโหว่หรือบั๊กบนแอพพลิเคชั่นหรือโครงการแบบ open-source ที่ได้รับความนิยม ผมพยายามมองหา 0-days บนแอพพลิเคชันที่ผมตรวจสอบอยู่เสมอ