Joanna Lowy là một tác giả tự do chuyển sang làm nhà báo chuyên nghiệp, cô đã viết bài cho nhiều ngành, từ làm đẹp đến du lịch, chăm sóc sức khỏe đến bất động sản. Sau khi chuyển sự tập trung của mình sang tiếp thị kỹ thuật số trong vài năm qua, cô đã làm việc với nhiều tổ chức khác nhau trên toàn thế giới – luôn thêm vào một chút sáng tạo và tia lửa cho mọi thứ mà cô chạm đến. Khi không đang giúp giải cứu thế giới – từng chữ một – cô là mẹ của hai đứa trẻ (chúng cũng thích thêm vào một chút sáng tạo, tia lửa và sô-cô-la lan tỏa đến mọi thứ mà chúng chạm vào!).