Brianna Blaney bắt đầu sự nghiệp bằng việc trở thành tác giả công nghệ cho một công ty thử nghiệm môi trường, và sau đó chuyển sang tiếp thị truyền thông kỹ thuật số. Cô hiểu hậu cần của các chiến lược quản lý nội dung và các khung sườn làm giàu SEO, và cô phát triển mạnh trong một môi trường chú trọng thời hạn. Khi rảnh rỗi, cô thích nấu ăn, vẽ tranh và chơi với chú chó Blu của mình. Brianna có bằng Cử nhân Khoa học Chính trị từ Đại học Tiểu bang California Northridge, với chuyên ngành phụ Tâm lý học.