Aviva Zacks là một chuyên viên viết bài và biên tập viên tự do. Aviva đã làm giáo viên trong 20 năm trước khi cô từ bỏ nó để tận hưởng những buổi tối và cuối tuần của mình. Khi không viết bài, cô thích chơi ghép hình cùng với gia đình và đọc sách trên chiếc ghế xích đu của mình.