Andrijana Trajanovska

Andrijana Trajanovska

Andrijana Trajanovska là một chuyên gia kinh doanh vào ban ngày và là một chuyên viên viết bài tự do vào ban đêm. Cô kết hợp tình yêu dành cho việc viết lách với kinh nghiệm làm việc quốc tế hơn một thập kỷ trong lĩnh vực Nhân sự, Tuyển dụng, Bán hàng, Quản lý Dự án và Hoạt động Kinh doanh. Andrijana đã học ngành Truyền thông Tiếp thị và Nghệ thuật Biểu đạt, có bằng Thạc sĩ Quản lý và đã giảng dạy cho các tờ báo có liên quan đến viết lách trong vài học kỳ – tất cả đều tại trường Đại học Massey ở New Zealand.