อดริจานา ทราตาโนฟสกา

อดริจานา ทราตาโนฟสกา

อดริจานา ทราตาโนฟสกา เป็นนักธุรกิจมืออาชีพในตอนกลางวันและเป็นนักเขียนอิสระในเวลากลางคืน เธอได้รวมความรักของเธอไว้กับการเขียนที่มีประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษและยังมีประสบการณ์ HR การสรรหา การขาย การบริหารโครงการและการดำเนินธุรกิจ Andrijana ศึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและศิลปะการแสดง ปริญญาโทด้านการจัดการและได้สอนเกี่ยวกับการเขียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย Massey ในนิวซีแลนด์