Andrés Gánem

Andrés Gánem

Andrés Gánem là người sáng tạo nội dung và tác giả tự do sinh ra ở Colorado, lớn lên ở Thành phố Mexico. Anh đã làm công việc này được một thời gian. Khi anh không viết lách, bạn có thể thấy anh ấy đang đọc tiểu thuyết phiêu lưu, chơi các trò chơi video hoặc uống một lượng cà phê mà nói thẳng ra là không lành mạnh. Nếu bạn nhìn thấy, hãy bảo anh ấy bớt uống cà phê lại nhé. Anh ấy vốn là người dễ lung lay mà.